Tin tức

Tại sao cần kiểm nghiệm nước thường xuyên

Hiện nay nguồn nước sinh hoạt đang bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng và nặng nề. Số liệu thực tế cho thấy trong những năm gần đây số người bị mắc...

23:56 - 06/05/2021